หน้าแรก
        ประวัติวัดสันติวรญาณ
        ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        กิจกรรม
        ข่าวสาร
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ
        แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
        ปฏิทิน
        หน้าวิชาการ

 ภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาสักการะจิต หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
 วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2553



พระประธานบนศาลาวัดสันติวรญาณ

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ใส่บาตร ตอนเช้า

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ใส่บาตร ตอนเช้า

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม













ครูบาแหลม วัดป่าอินทชัย จ.หนองคาย

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม และ หลวงปู่ลี ถาวโร

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่ลี ถาวโร นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ถวายสักการะจิตกล่าวขอขมา
และบูชาคุณ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ

พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่



หลวงพ่อกำจัด ถาวโร วัดป่าน้ำทรัพย์ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

พระอาจารย์ประสิทธิ์  อนากุโล วัดป่าเย็นศิระ อ.ด่านซ้าย จ.เลย



พระอาจารย์จรูญ วัดป่าสำโรงบุพาราม จ.บุรีรัมย์

พระอาจารย์สงเคราะห์ วัดป่าเขาเขียว อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

พระอาจารย์บุญกอง วัดป่าหนองไฮ จ.อุดรธานี







ครูบาแหลม วัดป่าอินทชัย จ.หนองคาย

พระอาจารย์ซ้ง  วัดป่าเซปะหละ จ.ตาก



















ครูอุไร น่าบัณฑิต





















คณะครูโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

ครูอุไร น่าบัณฑิตและนักเรียนโครงงานบายศรีวิถีพุทธทำดีเพื่อพ่อ

ครูอุไร น่าบัณฑิตและนักเรียนโครงงานบายศรีวิถีพุทธทำดีเพื่อพ่อถ่ายรูปกับหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม



หลวงพ่อบุญทัน  ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์





รูปหล่อ 5 นิ้ว หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม



ศิษยานุศิษย์





รูปหล่อ 9 นิ้ว หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

ครูอุไร น่าบัณฑิต และนักเรียนโครงงานบายศรีวิถีพุทธทำดีเพื่อพ่อ

ครูอุไร น่าบัณฑิต และนักเรียนโครงงานบายศรีวิถีพุทธทำดีเพื่อพ่อ









หน้าแรก