พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ

หน้าแรก
ประวัติวัดสันติวรญาณ
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
กิจกรรม
ข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
ปฏิทิน
หน้าวิชาการ

 

                    เกี่ยวกับผู้จัดทำ

     การจัดทำเว็บไซต์นี้  ทางผู้จัดทำได้กราบเรียนขออนุญาตจากหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโมจัดทำเว็บไซต์ของวัดสันติวรญาณขึ้นเพื่อเผยแพร่ธรรมะและข้อวัตรปฏิปทาของหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  และความรู้ทั่วไป เพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา  เว็บไซต์นี้ัอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา หากมีความผิดพลาดไปบ้างทางคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
    หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะ  แนะนำหรือติดต่อกับทางคณะผู้จัดทำ  ผู้จัดทำมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ติดต่อผู้จัดทำได้ตามอีเมลข้างล่าง

 

 
คุณครูอุไร น่าบัณฑิต  คุณภควัต น่าบัณฑิต และครูวีระ น่าบัณฑิต
Urainabundit@hotmail.com