พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ

หน้าแรก
ประวัติวัดสันติวรญาณ
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
กิจกรรม
ข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
ปฏิทิน
หน้าวิชาการ

 

                     กิจกรรมวัดสันติวรญาณ(วัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
                        
10 หมู่ 6 บ้านกุดพันสะเดา ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

  ชมYoutube งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๓

  ชมYoutube งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๒

  ชมYoutube งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๑

  งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๑

  งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๒

  งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๓

  แจ้งให้ทราบว่าทางวัดไม่ได้สร้างพระสิวลี ที่ใต้ฐานเป็นชื่อหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

  Youtube หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

  วัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ในวันพระที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

  กฐินวัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโมป๒๕๕๕ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

  ประชาชนยื่นหนังสือถอดถอน กสทช. ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๒

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๑

  เชิญอ่านและฟังการช่วยสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  งานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี 2555 วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์   วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2555

  งานกฐินวัดสันติวรญาณ
หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.25542554

  ชมงานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2554


 
ชมงานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  
    
วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์  วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2554
 ชมภาพงานกฐิน วัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
 ชมภาพงานแสดงมุทิตาสักการะจิต หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
    วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2553
 
ชมภาพพิธีมอบทองคำเข้าคลังหลวง ครั้งที่ 15
   ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วันที่ 9 มกราคม 2553
 
ชมภาพงานพระราชทานเพลิง หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ  วัดอรัญบรรพต  
   อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย วันที่ 11-15 ธันวาคม 2552

 
ชมวีดีโอและภาพกิจกรรมงานวันทอดกฐิน    วันที่  17  ตุลาคม  2552
 ชมวีดีโอและภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต   หลวงปู่อ่ำ  ธมฺมกาโม
    วันที่  4  สิงหาคม  2552
 
ชมวีดีโอและภาพกิจกรรมปีใหม่ปี2553ของทางวัดสันติวรญาณ
 
หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  เมตตาแพทย์  พยาบาล โรงพยาบาลทับคล้อ
    อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  วันที่ 5 มกราคม 2553

                                                                                               U4.gif

                 หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  ( พระครูสันติวรญาณ )

                                       

                                                  พระประธานวัดสันติวรญาณ

                                                                                  

             พรรษาแรกปี 2546 ในพื้นที่นา 68 ไร่ สร้างกุฎิมุงแฝก 5 หลัง  ศาลามุงแฝก 1 หลัง  ส้วม 1 หลัง

                                    

                                               สร้างสะพานไม้ข้ามคลอง

                         

                                     คณะพระภิกษุ สามเณร พรรษาแรก ปี 2546

                                                                                            

                       สร้างสีมาน้ำ บวชพระภิกษุคู่แรก ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2546

                                             

                                                       กุฎิหลวงปู่ในปัจจุบัน

                       

  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี มาวัดสันติวรญาณ และชี้สถานที่สร้างศาลา

                                                                   

                                       ศาลาสร้างเสร็จเรียบร้อย ในปี พ.ศ.2547

                     

                                      สร้างกำแพงรอบวัดเสร็จในปี พ.ศ.2547

                                                                                       

                                   เทถนนคอนกรีตรอบวัด สำเร็จในปี พ.ศ.2548

                                    

 ทำถนนลาดยางเข้าวัด เสร็จ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์สันติวรญาณ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2550 งบประมาณ 7,453,321 บาท

                                                                                 

                    หลวงปู่อ่ำ ธัมมะกาโม ช่วยชาติกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
                                     

                  

วัดสันติวรญาณ  ตำบลวังศาล  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com