หน้าแรก
ประวัติวัดสันติวรญาณ
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
กิจกรรม
ข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
ปฏิทิน
หน้าวิชาการ

 

  ภาพพระครูสันติวรญาณ(หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ละสังขาร วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๕๒ น.
  กำหนดการ
          เวลา ๐๘.๐๐ น.  พระสงฆ์กระทำภัตกิจ
          เวลา ๐๙.๓๐ น.  เปิดให้ญาติโยมกราบสักการะสรีระหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม และถวายผ้าไตรจีวร
          เวลา ๑๗.๐๐ น.  ปิดศาลาทำความสะอาด
          เวลา ๑๘.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น
          เวลา ๑๘.๓๐ น.  แสดงพระธรรมเทศนา
          เวลา ๑๙.๐๐ น.  สวดพระอภิธรรม เจ้าภาพทอดถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล เสร็จพิธี
                                   ทุกคืนเริ่ม วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป
          วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
          พระอาจารย์วินัย สุขิโต         โทร ๐๘ ๙๕๖๓ ๔๖๗๓
          ทิดแม็กซ์                             โทร ๐๘ ๗๖๘๙ ๘๗๘๗
  * ร่วมทำบุญถวายองค์หลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม ชื่อบัญชี วัดสันติวรญาณ เลขที่บัญชี  ๔๐๖-๑๘๗๒๗๐-๓
     บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยแฮปปี้พลาซ่า  บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้น
                                            

            
                                                 รายนามพระเถรานุเถระงานประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม
            

            

คลิกขึ้นบน

                  

 
วัดสันติวรญาณ  ตำบลวังศาล  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com