หน้าแรก
        ประวัติวัดสันติวรญาณ
        ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        กิจกรรม
        ข่าวสาร
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ
        แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
        ปฏิทิน
        หน้าวิชาการ

 

  แจ้งให้ทราบว่าทางวัดไม่ได้สร้างพระสิวลีที่ใต้ฐานเป็นชื่อหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
และรูปหล่อหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

พระสิวลีฐานหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม รุ่น ๑ มหาลาภ
คลิกขึ้นบน

                  

หน้าแรก

 
วัดสันติวรญาณ  ตำบลวังศาล  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com