หน้าแรก
        ประวัติวัดสันติวรญาณ
        ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        กิจกรรม
        ข่าวสาร
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ
        แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
        ปฏิทิน
        หน้าวิชาการ

 

  กฐินวัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม(วัดสันติวรญาณ)
ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม และหลวงปู่ลั ถาวโรหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโมยายอิ่ม น้องสาวหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโมประธานกฐิน นายตวงธรรม นางเพ็ญพร นันทวิสารกุลหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโมประธานกฐิน นายตวงธรรม นางเพ็ญพร นันทวิสารกุลประธานกฐิน นายตวงธรรม นางเพ็ญพร นันทวิสารกุล

ประธานกฐิน นายตวงธรรม นางเพ็ญพร นันทวิสารกุล

ประธานกฐิน นายตวงธรรม นางเพ็ญพร นันทวิสารกุล

ประธานกฐิน นายตวงธรรม นางเพ็ญพร นันทวิสารกุล

ประธานกฐิน นายตวงธรรม นางเพ็ญพร นันทวิสารกุล

ประธานกฐิน นายตวงธรรม  นันทวิสารกุล

ประธานกฐิน นายตวงธรรม  นันทวิสารกุล

ลูกศิษย์จากขอนแก่น

น้องสาวและหลานหลวงปู่จากอุบลราชธานี

 

                  

หน้าแรก