สพฺพทานํ   ธมฺมทานํ   ชินาติ   การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง

หน้าแรก
ประวัติวัดสันติวรญาณ
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
กิจกรรม
ข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
ปฏิทิน
หน้าวิชาการ

 

                                                         หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม(ธรรมะ)

            

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  ( พระครูสันติวรญาณ )
วัดสันติวรญาณ
10 หมู่ 6 บ้านกุดพันสะเดา ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
      ขอเชิญคลิกชม Youtube  เทศนาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้ที่นี่

      คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 1     ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 2      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 3      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 4      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 5      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 6      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 7      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 8      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่    ธรรมเทศนา  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 9      ดาวโหลด
   
คลิกฟังที่นี่     ทำวัตรเย็นวัดสันติวรญาณ แบบ 1          ดาวโหลด
  
 คลิกฟังที่นี่     ทำวัตรเย็นวัดสันติวรญาณ แบบ 2          ดาวโหลด
  
 คลิกฟังที่นี่     ทำวัตรเช้าวัดสันติวรญาณ                    ดาวโหลด
     อาจเสียเวลาดาวโหลดนานหน่อย ... หวังว่าคงรอได้นะครับ   ขอบคุณครับ
   
ขอแนะนำโปรแกรมช่วยดาวโหลด Flashget คลิกดาวโหลดได 3d_basic_downloads.gif
จะช่วยให้ดาวโหลดได้เร็วขึ้น หากดาวโหลดไม่เสร็จวันหลังมาดาวโหลดต่อได้ ใช้งานง่าย
      เกร็ดธรรมะเล็ก ๆ น้อย ๆ จาก...หลวงปู่อ่ำ  ธมฺมกาโม

             รู้ดี  รู้ชั่ว  คือ  ตัวปัญญา
      รู้ยึด  รู้ติด  ผิดทางพ้นทุกข์
      รู้ละ  รู้วาง  ถูกทางปัญญา
      รู้ไม่ยึด  ไม่ติด  จิตหลุด  คือ  
"พุทโธ"

             ผู้มีราตรีเดียวเจริญ
      ถึงว่าจะมีชีวิตอยู่วันเดียว
      ก็ประเสริฐกว่าบุคคล
      ผู้มีความประมาทอันเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
      เอวัง....ก็มีด้วยประการฉะนี้