สพฺพทานํ   ธมฺมทานํ   ชินาติ   การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง

        หน้าแรก
        ประวัติวัดสันติวรญาณ
        ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        กิจกรรม
        ข่าวสาร
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ
        แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
        ปฏิทิน
        หน้าวิชาการ

 

Youtube ธรรมเทศนาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโมวัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ

ทำวัตรเช้า วัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

ทำวัตรเย็น วัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

สวดชัยยะมังคะละคาถา วัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม


หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาธรรมงานกฐิน วันที่ 16ตุลาคม พ.ศ.2553

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาสอนการพิจารณาร่างกายหรือการม้างกาย

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาสอนการภาวนา

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาสอนเรื่องผลกรรม ผลของทาน ศีล ภาวนา

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาสอนเรื่องผลของกรรม ตอนที่ 1

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาสอนเรื่องผลของกรรม ตอนที่ 2

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม สอนการฝึกอบรมตนเอง

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม สอนฝึกใจตนเองให้สะอาด

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ เทศนาเรื่องโกเดียนผู้ตายแล้วฟื้น ตอน 1

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ เทศนาเรื่องโกเดียนผู้ตายแล้วฟื้น ตอน 2

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาเรื่องผีนางตานี ตอน 1

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนาเรื่องผีนางตานี ตอน 2

ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ ต วังศาล อ วังโป่ง จ เพชรบูรณ์

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ เทศนางานกฐิน 2552

เทศนาวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี52

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ เทศนาในวันปีใหม่ 2553

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม เทศนางานกฐิน ปี2553

ขอน้อมบูชาธรรมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อนันตกาล

 ่ ชมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 

            ชมประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
            ชม
เทิดทูนบูชาคุณ 90 ปี พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน