วัดสันติวรญาณ

                                              

 พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ

หน้าแรก
ประวัติวัดสันติวรญาณ
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
กิจกรรม
ข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
ปฏิทิน
หน้าวิชาการ

 

 วัดสันติวรญาณ

 

 

ประวัติวัดสันติวรญาณ

   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้เดินทางมาพิจารณาที่ดินจำนวน 68 ไร่ ณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ หลวงปู่ตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างวัดแห่งใหม่ ชื่อสำนักสงฆ์ธุดงคสถานสันติวรญาณ

พรรษาแรกสร้างกุฏมุงแฝก 5 หลัง ศาลามุงแฝก 1 หลัง ส้วม 1 หลัง

   วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เริ่มสร้างสีมาน้ำ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ได้บวชพระภิกษุคู่แรก ณ สีมาน้ำแห่งนี้

   พ.ศ.2547 ก่อสร้างศาลาการเปรียญ กำแพงคอนกรีตรอบวัด

   พ.ศ.2548 ช่วยกันเทถนนคอนกรีตรอบวัดจนสำเร็จ

   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทำถนนลาดยางเข้าวัดเสร็จสมบูรณ์

   วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นวันกำเนิดของพระบรมธาตุเจดีย์สันติวรญาณ เริ่มก่อสร้างวันที่ 25 มีนาคม 2549 สร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2550 งบประมาณ 7,453, 321 บาท

   วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เปลี่ยนจากสำนักสงฆ์ธุดงคสถานสันติวรญาณ เป็น วัดสันติวรญาณ