สพฺพทานํ   ธมฺมทานํ   ชินาติ   การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง

        หน้าแรก
        ประวัติวัดสันติวรญาณ
        ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        กิจกรรม
        ข่าวสาร
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ
        แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
        ปฏิทิน
        หน้าวิชาการ

 

                              หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโรุ                     
                                  
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
                   บ้านหนองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
                                   
    สิริอายุ 95 ปี 75 พรรษา 
   หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร มีนามเดิมว่า อ่อนสา  เมืองศรีจันทร์ เกิด ณ บ้านโนนทัน ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมือวันที่  10 กรกฎาคม  2457 ปีขาล วันศุกร์ 
   โยมบิดา  นามว่านายมา เมืองศรีจันทร์ 
   โยมมารดาชื่อนางโม้  เมืองศรีจันทร์ 
   มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  10 คน  เป็นผู้ชาย 5  คน ผู้หญิง 5  คน หลวงปู่อ่อนสาเป็นคนโตซึ่งมีน้องต้องค่อยดูแลถึง 9  คน  ครอบครัวของหลวงปู่เป็นเกษตรกร และท่านเป็นบุตรคนโตมีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 4 จากนั้นได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาและดูแลน้องๆ 
                                       

   เมื่ออายุได้  21  ปี  ท่านได้ไปเกณฑ์ทหารแต่ไม่ติด  ท่านจึงได้ขอโยมบิดา- มาดาไปบวช
  โดยได้อุปสมบท ณ วัดโยธานิมิต  ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีเมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2478  เวลา  13.47 น. โดยมีพระธรรมเจดีย์ ( จูม พันธุโล ) เป็นประอุปัชฌาย์  มีพระครูประสาทคณานุกิจ  เป็นพระกรรมวาจารย์  พระครูศาสนูปกรณ์ ( อ่อนตา  เขมงกโร ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์  มีฉายาว่า  สุขกาโร  ภิกขุ
   ต่อมาหลวงปู่ได้ออกธุดงค์ไปอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม เพื่อหาที่สัปปายะบำเพ็ญภาวนาและบังเอิญท่านได้พบกับหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน แล้วได้พากันไปภาวนาที่ภูลังกาและออกธุดงค์ด้วยกัน ต่อมาหลวงปู่ได้มีโอกาสกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  และได้เข้าจำพรรษากับพระอาจารย์หลวงปู่มั่น
  หลังจากที่หลวงปู่อ่อนสา ได้บำเพ็ญภาวนาพอสมควรแล้วท่านได้ย้อยกับมายังภาคอีสาน  ท้ายสุดท่านได้มาจำพรรษา  ณ วัดประชาชุมพลพัฒนาราม บ้านหนองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี อันเป็นแผ่นดินเกิดของท่าน