สพฺพทานํ   ธมฺมทานํ   ชินาติ   การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง

        หน้าแรก
        ประวัติวัดสันติวรญาณ
        ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        กิจกรรม
        ข่าวสาร
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ
        แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
        ปฏิทิน
        หน้าวิชาการ

 

                              หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
                    
วัดถ้ำพระภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
                     วัดเขาใหญ่เจริญธรรม  จังหวัดนครราชสีมา
 
                                                    

ประวัติโดยย่อ พระอาจารย์อุทัย สิริธโร

พระอาจารย์อุทัย สิริธโร มีนามเดิมว่า นายอุทัย บุญทศ ซึ่งเป็นนามสกุลฝ่ายคุณยาย ท่านพระอาจารย์เกิดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2479 ณ บ้านหนองบก ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.ยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายเสาร์ กาประจง โยมมารดาชื่อ นางพันธ์ บุญทศ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน ท่านพระอาจารย์เป็นบุตรคนโต คนรองเป็นชาย และคนสุดท้องเป็นหญิง การศึกษาท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นับว่าสูงสุดในชนบทสมัยนั้น  เมื่อเรียนจบแล้ว ท่านออกมาทำงานช่วยบิดามารดา เช่น ทำนา ทำสวน เป็นต้น จนอายุครบ 21 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ณ วัดสำราญนิเวศน์ ต.ปุ่ง อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับ จ.อำนาจเจริญ) มีพระครูทัสสนะประกาศเป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาอ่อนเป็นพระกรรมวาจาจารย์   เมื่ออุปสมบทแล้วท่านมาจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองบก จ.ยโสธร ซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก เป็นเวลา 3 พรรษา (พ.ศ.2502) แล้วออกแสวงหาครูบาอาจารย์ มาพักจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร และหลวงปู่แว่น ธนปาโล ณ วัดสันติสังฆาราม จ.สกลนคร เป็นเวลา 2 พรรษา (2502-2503) จากนั้นท่านพระอาจารย์มาพักปฏิบัติธรรมอยู่กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม แล้วอยู่จำพรรษากับหลวงปู่ฝั้น ที่วัดป่าอุดมสมพรและวัดถ้ำขาม จนหลวงปู่ฝั้นท่านมรณภาพลงในปีพ.ศ.2520  หลังจากนั้นท่านพระจารย์อุทัยได้ปลีกวิเวกมาพักที่ถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เชกา จ.หนองคาย (ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มาก่อนจนถึงเป็นวัดสมบูรณ์จวบจนมาถึงปัจจุบัน)   เมื่อครั้นเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เมื่อปีพ.ศ.2521ท่านพระอาจารย์อุทัยก็จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำพระภูวัวเรื่อยมา
                 

ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2548 ท่านได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ให้มาช่วยพัฒนาวัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน เพื่อให้เป็นที่เผยแพร่ธรรมะขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ฝึกสอนเหล่าพระนักปฏิบัติทั้งหลาย ที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง คือ ปฏิบัติดีและปฏิบัติตรง เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมอันเป็นเครื่องพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสืบไป