พุทโธ   ธัมโม   สังโฆ

หน้าแรก
ประวัติวัดสันติวรญาณ
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
กิจกรรม
ข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
ปฏิทิน
หน้าวิชาการ
       ล่าสุด วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

Free Statistics Counters
Web Counter

 ชมภาพวันองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เข้าสู่พระนิพพานฟังเทศนาจากพ่อแม่ครูอาจารย์
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
1.
สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะกรรม   
2.
เทศนาธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่คำดี ปภาโส
1.หลักการภาวนา                     


       เมื่อก่อน...เราก็เหมือนท่าน
       ต่อไป...ท่านก็เหมือนเรา

       ปลง..อนิจจัง
 
เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เจ้ามามือเปล่า เจ้าจะเอา อะไรไป
เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา

ตำแหน่งของโลก
"ผู้แบกโลก   อยู่ต่ำ
ผู้ค้ำโลก   อยู่กลาง
ผู้วางโลก   อยู่สูง
ผู้จูงโลก   ยุ่งรุงรัง"

..ชมทีวีจากเว็บไซต์..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


             

ฟังวิทยุ FM 103.25
เสียงธรรมเพื่อประชาชน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

           

ขอเชิญเข้าชมเว็บไซต์
ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต


  
                  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  ( พระครูสันติวรญาณ )
                                       
วัดสันติวรญาณ
            ๑๐
หมู่ ๖ บ้านทุ่งนางาม ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๔๐
  อัฐิ   อัฐิ   อัฐิ   อัฐิ   อัฐิ   อัฐิ   อัฐิ   อัฐิ   อัฐิิ  
                             ติดต่อทางวัดได้ที่  ๐๘-๙๕๖๓-๔๖๗๓
      ขอเชิญคลิกชมYoutube เทศนาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้ที่นี่
                                 มYoutube กิจกรรมวัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้ที่นี่
        ประกาศวัดสันติวรญาณ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
         ตามที่ได้มีบุคคลนำวัตถุมงคล  รูปหล่อ  เหรียญ  ล็อคเก็ต ขององค์หลวงปอ่ำ ธมฺมกาโม  ไปประกาศให้บูชาตามที่ต่าง ๆ  ทางวัดขอแจ้งให้ทราบว่า  การกระทำดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดสันติวรญาณ แต่อย่างใดทั้งสิ้น  ขอให้ระวังบุคคล  หลอกลวงและแอบอ้าง
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                      คณะสงฆ์วัดสันติวรญาณ
  (โดยปฏิปทาขององค์หลวงปู่อ่ำ  ธมฺมกาโม แล้ว ทุกอย่างมีเพื่อแจกเป็นธรรมทานและให้บูชาเพื่อเป็นสังฆานุสติแก่ศิษยานุศิษย์  บุคคลใดที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นบุคคลแอบอ้างและหลอกลวงเท่านั้น  มิใช่ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่อ่ำ  ธมฺมกาโม แต่ประการใด)

  
  ข่าวสาร งานบุญ  หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ

                                
         กิจกรรมที่น่าสนใจที่ทางวัดสันติวรญาณขอแนะนำให้เข้าเยี่ยมชม

 

   

 

   งานประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   ขบวนแห่สรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม สู่จิตตกาธาน ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘

 

   สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   พระอาจารย์วงศ์ไท วิสุทโธ ที่พักสงฆ์ใหม่วิเวกธรรม(ธ) บ้านคลองไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   พระราชสารโมลี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก (ธรรมยุต) วัดนาควัชรโสภณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดสันติวรญาณ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   ปู่ฤาษีเกศแก้ว ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   พระอาจารย์เสถียร กันฺตสีโล วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เทศนาธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

   สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วงศ์ไท วิสุทฺโธ ที่พักสงฆ์ใหม่วิเวกธรรม(ธ) บ้านคลองไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒ก.ค.๕๘

 

  ครูอุไรพานักบุญน้อยร.ร.วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต๒ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม(ธ) วัดป่าวังเลิง ต.ขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มาร่วมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๘

 

  พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) วัดสนธิกรประชาราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มาร่วมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๘

 

  ศรัทธาศิษย์มาร่วมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เช้า ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ศิษยานุศิษย์มาร่วมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ธัมฺมกาโมวาท หลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์เสถียร กันตสีโล วัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ศิษยานุศิษย์มาร่วมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ศิษยานุศิษย์ทำงานถวายหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมฺโม วัดป่าเขาลม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์น้อย อโสโก วัดป่าเขาผา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พ.ต.อ.ชูชาติ น้อยคนดี รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๙ กรกฎาคม ๕๘

 

  ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำบุญงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เช้า๑๐ กรกฎาคม ๕๘

 

  ครูอุไรและนักเรียน ร.ร.วัดวังแดง ป ๔,๕และ๖ สพป.พิจิตร เขต๒ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ร่วมทำโรงทานของวัดหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๘

 

  ครูอุไรและนักเรียน ร.ร.วัดวังแดง ป ๔,๕และ๖กราบสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๘

 

  หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อิ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์น้อย อโสโก วัดป่าเขาผา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  หลวงปู่สมบูรณ์ กันฺตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม บ้านห้วยเหิน ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสียงเทศนาหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม

 

  พระครูกันฺตสีลาภิยุตฺ(หลวงปู่เคน กันฺตสีโล)วัดดอนไชย บ้านหนองหญ้าไทร ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสียงเทศนาหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม

 

  พระธรรมวราลังการ(หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๔,๕,๖,๗ ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม(ธ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ศรัทธาบุญศิษยานุศิษย์มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เช้า ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระครูโสภิตพัชรธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  เจ้าคณะอำเภอเมืองธรรมยุตจังหวัดเพชรบูรณ์มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  

  คุณพัฒนา ผะอบเหล็ก นายก อบต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

  พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร(ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์และศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานละสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนาธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดมนต์ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ วัดบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ตอน๒

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ศิษยานุศิษย์หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพันทำงานถวาย ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนาธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำบุญเช้างานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตอน๒

 

  ทำบุญเช้างานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  กราบสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ด.ต.ประเสริฐสุทธิ์ ดอกคำ อศจ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ ช่วยงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

  สร้างจิตตกาธานหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖ มิถุนายนถึง๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ประมวลภาพงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนาธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพุทธมนต์เย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนาธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  ทำวัตรเย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตอน๒

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตอน๑

 

  พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์และคณะศิษย์กราบสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนาธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  ทอดผ้าบังสุกุลงานละสรีระหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๐ มถุนายน ๕๘

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

 

  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ คารวะสรีระหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนาธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒

 

  งานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  บรรยากาศงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒

 

  บรรยากาศงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

 

  หลวงพ่อจำลอง ธนปาโล วัดป่าบ้านบ่อร้าง บ้านบ่อร้าง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เทศนางานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒

 

  สวดพระอภิธรรมงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

 

  วันสรงน้ำงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒

  วันสรงน้ำงานละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

 

  วันละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒ เวลา ๑๘.๕๒ นาฬิกา

  วันละสรีระสังขารหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑ เวลา ๑๘.๕๒ นาฬิกา

  ภาพพระครูสันติวรญาณ(หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
 
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

 

 ข่าวสารงานบุญขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวัดป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม เลขบัญชี ๒๑๔-๒-๕๑๒๖๔-๘
  มีพระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร(ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ดูแลบัญชี ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าค่ะ ติดต่อสอบถามที่
 พระอาจารย์ศิริโชค ๐๘ ๖๙๒๖ ๘๘๙๒
 ครูอุไร ๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑
 ครูวีระ  ๐๙ ๑๑๔๘ ๘๒๕๘

  ผู้จัดทำเว็บไซต์ขออนุญาตบอกข่าวสารงานบุญ ขอเชิญร่วมสร้างสถูปเจดีย์ พุทธชัยมงคล กับพระอาจารย์กองคำ อติสุวณฺโณ วัดถ้ำผาผึ้ง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ บัญชีธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) สาขาวังโป่ง เลขบัญชี ๐๒๐๑๑๐๕๙๙๙๒๓ เป็นบัญชีของวัดโดยตรง
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิต ถวายที่ดินสร้างวัดป่าธมฺมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
     ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ชมYoutube งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๓

  ชมYoutube งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๒

  ชมYoutube งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖ วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๑

  งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖
     วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
     วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๑

  งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖
     วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
     วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๒

  งานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๖
     วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
     วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๓

  แจ้งให้ทราบว่าทางวัดไม่ได้สร้างพระสิวลี ที่ใต้ฐานเป็นชื่อหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม และรูปหล่อหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม (ดังภาพที่นำเสนอ) วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

  Youtube หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
     วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
     วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

  วัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
     ในวันพระที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

  กฐินวัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโมปี๒๕๕๕ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
     วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

  เชิญอ่านและฟังการช่วยสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  งานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ปี 2555
     วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์  
     วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2555

  งานกฐินวัดสันติวรญาณ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
     วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2554

  ชมงานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  
     วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
     วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2554

                               ชมเว็บไซต์...เผยแพร่ธรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจาก

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าไทรงาม
วัดป่ามณีกาญจน์
วัดป่าภูก้อน
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม
หลวงพ่อพุทธทาส 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดสันติธรรม
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน 
วัดป่าสุนันทวนาราม 
วัดธรรมมงคล 
วัดป่าเขาช่องลม
ธรรมะไทย
บ้านเรือนไทย


  ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่จันทา ถาวโร
ประตูสู่อีสาน
วัดป่ากรรมฐาน
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ
ตามรอยพระพุทธบาท
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรํสี)
กรรมฐาน
สมาธิ
สกลธรรม
วัดอีสาน
โรงเรียนวัดวังแดง 

                                                                  
   
   ขอเชิญศึกษาประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์
 ขอเชิญเข้าศึกษาประวัติพร้อมเปิดชม YouTube พ่อแม่ครูอาจารย์ ด้านล่าง

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ธุดงควัตรหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่ลี ธมฺมธโร
หลวงปู่สิง ขนฺตยาคโม
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
สมเด็จพระสังฆราช
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร
หลวงปู่ทา จารุธมฺโม(ต้องดาวโหลดอ่าน)
หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
หลวงปู่อุทัย สิรินธโร
หลวงปู่เปลี่ยน ปัญฺญาปทีโป
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงปู่พุธ ฐานิโย
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโฺณ
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
พระธรรมเจดีย์(จูม พันธุโล)
หลวงปู่กู่ ธมฺมทินฺโน
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
หลวงปู่บุญพิน กตปุณฺโญ
หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสโส)
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่กินรี จนฺทิโย
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงปู่สาม อภิญจโน
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต
หลวงปู่มหาปิ่น ปณฺญาพโล
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
หลวงปู่อ่อน ญาณสิร
หลวงปู่จันทา ถาวโร
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร
หลวงปู่วัน อุตโม
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
หลวงตาพวง สุวีโร
หลวงปู่ขาน ฐานวโร
หลวงปู่ประสิทธิ์ บุญฺมากโร
พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)
พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ
พระอาจารย์ชยสาโรภิกข
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรํสีี)
หลวงปู่ทวด
ครูบาศรีวิชัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก 
หลวงปู่พุทธทาส อินทปญฺโญ
แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

       วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

1. วัดป่าเขาเขียว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
2. วัดป่าส้มป่อย จ.บุรีรัมย์
3. วัดป่านาสมนึก จ.หนองบัวลำพู
4. วัดป่าจิตตาราม จ.พิษณุโลก
5.
วัดป่าเย็นศิระ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
6. วัดป่าศรัทธาธรรม จ.พิจิตร
7. วัดป่าสำโรงบุพาราม จ.บุรีรัมย์

8. วัดป่าเซปะหละ จ.ตาก
9. วัดป่าเขาแก้วโพธิญาณ จ.เพชรบูรณ์
10.วัดป่าหนองไฮ จ.อุดรธานี
11.
วัดป่าถาวโร จ.พิษณุโลก
12.
วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
13.วัดป่าทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

 
วัดสันติวรญาณ  ตำบลวังศาล  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com